Ikona

Kult Bogurodzicy – „Bramy Miłosierdzia” urzeczywistniony dzięki jarosławskiej ikonie z początków XVII w. szczególnie rozwinął się już pod koniec XVII w., a wzrósł jeszcze bardziej po przeniesieniu jej do nowej cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego. Liczne łaski i uzdrowienia spisywano w księdze. Potwierdzeniem szczególnego działania Matki Bożej stały się papieskie dekrety o ustanowieniu odpustów: Klemensa XIII z 22 listopada 1760 r., Klemensa XIV z 10 maja 1774 r. oraz Piusa VI z 22 sierpnia 1775 r. Papież Pius VI w dniu 8 marca 1779 r. udzielił także dziesięcioletniego odpustu wszystkim wiernym, którzy „modlili się przed ikoną Przeświętej Bogurodzicy, w szczególności za dusze cierpiące w czyśćcu”. Odpust ten wznowił i przedłużył 27 lipca 1911 r. papież Pius X. Stolica Apostolska uznała ikonę Przenajświętszej Maryi Panny za cudowną już 22 listopada 1779 r. w bulli Piusa VI. Sto lat po tym wydarzeniu – w 1879 r. – ikona „Bramy Miłosierdzia” ukoronowana została diademami ufundowanymi przez biskupa przemyskiego Jana Stupnickiego. W 1996 r. koronacji cudownej ikony dokonał kard. Achille Silvestrini, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich Kurii Rzymskiej. Cudowna ikona Matki Bożej nazywana „Bramą Miłosierdzia” czczona w jarosławskim sanktuarium, została na specjalne życzenie papieża Franciszka przewieziona do Watykanu i wystawiona przy ołtarzu głównym podczas inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia na placu św. Piotra 8 grudnia 2015 r. Dnia 19 sierpnia 2016 r. – w 20. rocznicę ukoronowania ikony - na uroczystości jubileuszowe do Sanktuarium Maryjnego w Jarosławiu przybył zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego arcybiskup większy kijowsko–halicki patriarcha Światosław Szewczuk.

Ikona