• ...

    Ikona "Brama Miłosierdzia" będzie w Watykanie na otwarciu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

    Historia cudowna jak sama ikona, bowiem podczas pobytu ojca Raniero Cantalamessa ofm cap, (kaznodzieja Domu Papieskiego), głoszącego rekolekcje dla biskupów greckokatolickich i rzymskokatolickich na Ukrainie, otrzymał kopię ikony „Brama Miłosierdzia”. Gdy Ojciec Święty Franciszek dowiedział się o Jarosławskiej ikonie słynącej cudami od ojca Raniero, od razu wyraził życzenie, aby oryginalna greckokatolicka ikona „Brama Miłosierdzie” z Polski była obecna w Rzymie na początek Roku Bożego Miłosierdzia. W piątek hierarchowie Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej Arcybiskup Jan Martyniak oraz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz poproszeni zostali, aby oryginał ikony mógł być dostarczony do poniedziałku do Rzymu. W sobotę, dzięki staraniom dyplomatów Polski i Watykanu oraz pracowników Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Urzędu Konserwatorskiego, udało się załatwić wszystkie formalne pozwolenia na wywóz z Polski cennej ikony z początku XVII wieku. Ikona z Przemyśla wyjechała 5 grudnia, w niedzielę o piątej rano do Watykanu.


     Dlaczego właśnie tą ikoną zainteresował się Ojciec Święty? Dlaczego z Polski z greckokatolickiej świątyni. Otóż ikona uznawana jest za cudowną, gdyż świadczy o tym jej historia. Wiemy, że pierwotnie znajdowała się w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Jarosławiu. Ikona powstała najprawdopodobniej przed 1640 r. i niemal od razu zasłynęła cudami. Źródła historyczne podają, że już w 1772 r. obwieszona była wotami poświadczającymi wiarę w jej moc. 17 sierpnia 1747 roku została przeniesiona do nowej miejskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego. Kiedy zawisła w nowej cerkwi, założono Księgę cudów, w której zapisywano przypadki łask otrzymanych za jej pośrednictwem. Sława ikony dotarła do Rzymu, gdzie kolejni papieże nadawali jej przywilej odpustów (Klemens XII, Klemens XIV, Pius VI). Ten ostatni 22 listopada 1779 r. wydał bullę papieską, w której uznał ikonę za cudowną i udzielił wiernym odwiedzającym jarosławską cerkiew pełnego odpustu. Starania o koronację cudownej ikony na prawie papieskim rozpoczęto w okresie międzywojennym. Jej gorącym orędownikiem był bł. Jozafat Kocyłowski (przemyski biskup greckokatolicki, uznany przez Ojca Świętego Jana Pawła II za męczennika). Niestety, II wojna światowa, deportacje ludności ukraińskiej, zdelegalizowanie kościoła greckokatolickiego w Polsce spowodowały, że sprawa upadła. W 1993 r. starania podjął abp Jan Martyniak i doprowadził do tego, że papież Jan Paweł II w 1996 r. podjął decyzję o koronacji obrazu. Liturgia Święta wraz z koronacją ikony odbyła się 18 sierpnia 1996 roku tegoż roku na jarosławskim Rynku.

    Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy wiernych, przy licznej obecności biskupów greckokatolickich i rzymskokatolickich. Dzięki woli Ojca Świętego Franciszka ikona „Brama Miłosierdzia” zajaśnieje swoim cudownym blaskiem z samego Watykanu w dzień otwarcia Roku Jubileuszu Bożego Miłosierdzia. ks. Bogdan Stepan Przemyśl, 5 grudnia 2015 r.