• ...

  Jarosławska ikona

  Na prośbę ojca świętego Franciszka ikona Matki Bożej «Brama miłosierdzia», z greckokatolickiej cerkwi Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu, zostanie przewieziona do Watykanu na uroczystość otwarcia przez papieża «Roku Miłosierdzia» w Kościele Katolickim.

  W zeszłym tygodniu kaznodzieja domu papieskiego Raniero Cantalamessa prowadził rekolekcje dla biskupów Synodu Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego i rzymskokatolickich biskupów Ukrainy w ośrodku rekolekcyjnym w Brjuchowyczach pod Lwowem.Na zakończenie rekolekcji Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego podarował ojcu Raniero kopię ikony «Brama miłosierdzia». Papież Franciszek dowiedziawszy się o ikonie zapragnął aby była ona obecna podczas ceremonii otwarcia jubileuszowego roku miłosierdzia 8 grudnia 2015 roku w Watykanie. W towarzystwie 10 osób, w tym 6 ochroniarzy, ikona ma być dostarczona do Rzymu.

  W Kościele Greckokatolickim ikona ta będzie oficjalnym symbolem Roku miłosierdzia (8.12.2015 – 20.11.2016).
  Pielgrzymka jarosławskiej ikony do Watykanu jest wydarzeniem niewątpliwie historycznym, trudnym wręcz do pojęcia. W tak dotkliwym czasie wojny, który przeżywa naród ukraiński, duchowe wydarzenie powiązane z jego ikoną, której kult sięga końca XVII stulecia, będzie wielkim pokrzepieniem dla każdego dotkniętego przez wojnę człowieka. Ikona ta słynie z wielu łask i cudów otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej.
  Pierwszym znanym w historii odpustem udzielonym dla wiernych odwiedzających ikonę jarosławską jest dekret papieża Klemensa XIII z 22 listopada 1760 roku. Kolejne odpusty nadał jarosławskiej świątyni papież Klemens XIV (10 maja 1774 r.) oraz jego następca Pius VI (22 sierpnia 1775 r.). Dnia 8 marca 1779 papież Pius VI udzielił dziesięcioletniego odpustu wszystkim wiernym, którzy „modlili się przed ikoną Przenajświętszej Bogurodzicy, w szczególności za dusze cierpiące w czyśćcu". Dzięki staraniom ks. kanonika Cypriana Chotynieckiego odpust ten wznowił i przedłużył 27 lipca 1911 r. papież Pius X. W dniu 22 listopada 1779 roku papież Pius VI wydał bullę, w której Stolica Apostolska uznała ikonę Bogurodzicy za cudowną i udzieliła pełnego odpustu.
  W 1879 r. z okazji 100-lecia bulli papieża Piusa VI miała miejsce uroczysta koronacja ikony Matki Boskiej Jarosławskiej diademami ufundowanymi przez biskupa przemyskiego Jana Stupnickiego.
  Po II wojnie światowej w skutek represji greckokatolicka parafia w Jarosławiu, podobnie jak całe struktury Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, przestała istnieć. Po odzyskaniu świątyni przez grekokatolików w 1987 roku, w późniejszym czasie odremontowano ją, i po dziś dzień znajduje się w niej cudowna ikona. Znaczącym świętem dla parafii w Jarosławiu był Światowy Zjazd Jarosławian, który odbył się w dniach 16-19 sierpnia 1992 r. Na zakończenie zjazdu ks. biskup Jan Martyniak i ks. bp Michael Hrynchyshyn, przed ikoną «Brama Miłosierdzia» uroczyście zawierzyli Kościół Greckokatolicki i jego wiernych Matce Boskiej.
  W 1996 roku legat papieża Jana Pawła II, Achille Silvestrini, dokonał w Jarosławiu jej koronacji papieskimi koronami.
  Ikona ta cieszy się nie ustającym kultem wśród grekokatolików w Polsce i na świecie, jest ona bliską sercu każdego wierzącego. Dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Jana Łajkosza kopię jarosławskiej ikony mamy zaszczyt posiadać również w naszej parafialnej świątyni w Górowie Iławeckim. W czerwcu 2013 roku z okazji jubileuszowej wizyty 1025 – lecia chrztu Rusi Kijowskiej zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, J.E. Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk, kopię tej ikony poświęcił.
  Wydaje się, że każdy wierzący katolik, któremu bliska jest ikona, zauważy pewien zbieg okoliczności. W dniu 4 grudnia w Święto Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (wg. Kalendarza juliańskiego) papież Franciszek zapragnął gościć ikonę «Brama miłosierdzia» w Watykanie. Święto to ma jeden dzień okresu przedświątecznego i cztery dni tzw. „poswiattia”. W dniu kiedy grekokatolicy kończą świętować Ofiarowanie Bogurodzicy tj. 8 grudnia, ikona «Brama miłosierdzia» będzie w Watykanie otwierać Rok Miłosierdzia w całym Kościele katolickim!
  Miejmy nadzieję, że nie jest to przypadek, że w czasach zawieruchy wojennej, wszechobecnych kryzysów w Europie i na świecie, otrzymujemy ten „dyskretny pozytywny sygnał” od Bożej opatrzności .
  Пресвятая Богородице – спаси нас!
  Ks. Bohdan i Natalia Kryk