• ...

  Jubileusz koronacji 1996-2016

  9.08.2016

  Modlitwa do Przenajświętrzej Bogarodzicy “BRAMA MIŁOSIERDZIA”

  Królowa nasza Przenajświętsza Maryjo Panno Bramo Miłosierdzia
  Pokornie upadamy przed ołtarzem Twej Chwały
  w nadziei że wybłagamy Twego miłosierdzia
  otrzymamy łaski i potrzebną pomoc i obronę od codziennych nieszczęść
  nie dzięki naszym zasługom, bo nie liczymy na nie
  ale dzięki Twej bezgranicznej matczynej miłości.
  Ty od wieków miłosiernie chronisz swe wierne dzieci
  które w modlitwie z wiarą i pokorą
  szukają ratunku w cierpieniach chorobach i duchowych nieszczęściach.
  Ty uzdrawiasz beznadziejnie chorych
  wyrywasz z objęć śmierci cielesnej i duchowej
  cudownie chronisz w zawieruchach wojennych
  Dlatego prosimy o Miłościwa
  nie opuszczaj nas nigdy spowitych grzechami
  otocz płaszczem Swego miłosierdzia nasze słabości
  wylecz znane Ci choroby nasze
  ześlij pokój naszemu kościołowi i narodowi
  aby chwała Twoja trwała na całym świecie po wieczne wieki.
  Amen.

  JUBILEUSZ KORONACJI JAROSŁAWSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ SŁYNĄCEJ ŁASKAMI "BRAMA MIŁOSIERDZIA "